Barion Pixel

06 30 228-2075Szeged, Sárkány u. 2.

Dolgozz Velünk!

Általános szerződési feltételek

Szolgáltatás

Az étel házhozszállítás szolgáltatást nyújtja: Szumári Food Kft.

Az általános szerződi feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a szolgáltató és vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb lényeges körülményeket. Az általános szerződési feltételek a Szumári Food Kft. (továbbiakban Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Vevő) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő a szolgáltatást igénybe veszi, vagy rendelést ad le. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a la-rosa.hu/szeged általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosítás a közzétételkor lép hatályba. A közzététel helye a Szolgáltató mindenkori honlapja. A la-rosa.hu/szeged általános szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

Szerződéskötés

A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja a megrendelés leadásakor. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ebből eredő költségeket a Vevő köteles megtéríteni Szolgáltató részére. A termékek árai mindenütt bruttó értéken vannak feltüntetve. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár.

A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Egy esetleges módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató a Vevő elektronikus (e-mail, online rendelési felület) megrendelését köteles a rendeléstől számított 1 órán belül visszaigazolnia. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának Vevő részére történő megküldésével jön létre. A szerződés nyelve magyar. Vevő a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szállítási és fizetési feltételek

Fizetés készpénzben a Szolgáltató által megbízott futárnak vagy üzletünkben (személyes átvétel esetén) illetve vagy bankkártyával a Barion rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Garancia

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A garancia érvényesítése a kiszállító futárokon keresztül lehetséges. A Vevő az internetes megrendeléssel és a szállítással kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató weboldalán feltüntetett elérhetőségeken és továbbá ezen dokumentum szerint terjesztheti elő.

Jogi és e-környezet

A webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény Ektv. Továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. Rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1991. évi CLV. Törvény, valamint a Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény szabályozza.

Adatvédelem

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Vevőt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Problémák, reklamáció, panaszkezelés

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Vevő az alábbi elérhetőségeken tud jelezni:

  • telefonon: +36 30 228 2075
  • emailen: marigergely@yahoo.com

Felügyeleti szervek

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Elérhetősége: 62/680-530

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály I. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6724 Szeged, Vasas Szent Péter utca 9.
Telefon: 62/680-800

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Telefon: (62) 564-131

Csongrád Megyei Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36-62/554-250/118

Adataink

Üzemeltető/Szolgáltató/Adatkezelő:
Székhely: 6725 Szeged, Sárkány utca 2. földszint 3.
Telefon: +36 30 228 2075
E-mail: marigergely@yahoo.com
Adószám: 14941340-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-014587

Translate »