Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltatás

Az étel házhozszállítás szolgáltatást nyújtja: Gastrosa Kft.

Az általános szerződi feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a szolgáltató és vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb lényeges körülményeket. Az általános szerződési feltételek a Gastrosa Kft. (továbbiakban Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Vevő) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő a szolgáltatást igénybe veszi, vagy rendelést ad le. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a la-rosa.hu/oroshaza általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosítás a közzétételkor lép hatályba. A közzététel helye a Szolgáltató mindenkori honlapja. A la-rosa.hu/oroshaza általános szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

Szerződéskötés

A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja a megrendelés leadásakor. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ebből eredő költségeket a Vevő köteles megtéríteni Szolgáltató részére. A termékek árai mindenütt bruttó értéken vannak feltüntetve. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár.

A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Egy esetleges módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató a Vevő elektronikus (e-mail, online rendelési felület) megrendelését köteles a rendeléstől számított 1 órán belül visszaigazolnia. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának Vevő részére történő megküldésével jön létre. A szerződés nyelve magyar. Vevő a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szállítási és fizetési feltételek

Fizetés készpénzben a Szolgáltató által megbízott futárnak vagy üzletünkben (személyes átvétel esetén) illetve vagy bankkártyával a Barion rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Garancia

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A garancia érvényesítése a kiszállító futárokon keresztül lehetséges. A Vevő az internetes megrendeléssel és a szállítással kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató weboldalán feltüntetett elérhetőségeken és továbbá ezen dokumentum szerint terjesztheti elő.

Jogi és e-környezet

A webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény Ektv. Továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. Rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1991. évi CLV. Törvény, valamint a Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény szabályozza.

Adatvédelem

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Vevőt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Problémák, reklamáció, panaszkezelés

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Vevő az alábbi elérhetőségeken tud jelezni:

  • telefonon: +36 30 526 9911
  • emailen: marigergely1234@gmail.com

Felügyeleti szervek

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
5900 Orosháza, Szabadság tér 3. I/11.
Elérhetősége: +36 68 413 022

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály I. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
5900 Orosháza, Szabadság tér 3. I/11.
Telefon: +36 68 413 022

Orosháza Jegyzője
5900 Orosháza, Szabadság tér 3. I/11.
Telefon: +36 68 413 022

Békés Megyei Békéltető Testület
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: +36 66 324 976

Adataink

Üzemeltető/Szolgáltató/Adatkezelő:
Székhely: 5900 Orosháza, Dózsa György utca 24.
Telefon: +36 30 526 9911
E-mail: marigergely1234@gmail.com
Adószám: 14485132-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-008489

Translate »